Panchayat Staff

Dasharath S. Parab

Mr. Dasharath S. Parab

Secretary

Miss Mangala Gurudas Sopte

Talathi

Mrs Pallavi Vinod Pednekar

Mrs. Pallavi Vinod Pednekar

Gram Sevak

Mrs. Rakhi Salgaonkar

Clerk

Mr. Gurudas Y Naik

Mr. Gurudas Y. Naik

Librarian

Mrs. Meghana M. Morje

Library Attendant

Gurudas R. Shetye

Mr. Gurudas R. Shetye

Peon

Mrs. Dipti D Naik

Mrs. Dipti D. Naik

GRS – MGNREGA

Call Now Button